Thị Trường Vốn

Thị trường vốn tại Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong hơn 20 năm qua, với các sản phẩm và dịch vụ vô cùng đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, Asia Legal cung cấp cho các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty niêm yết và công ty chưa niêm yết các dịch vụ như:

  • Tư vấn và đảm bảo vấn đề tuân thủ của các công ty niêm yết;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm chứng khoán ra công chúng;
  • Thực hiện thẩm định pháp lý và lập báo cáo thẩm định pháp lý cho quá trình chào bán chứng khoán;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện việc cổ phần hoá;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện huy động vốn thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán cổ phần ra công chúng;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập, vận hành quỹ đầu tư.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về thị trường vốn tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.