Chính Sách Bảo Mật

1. Giới thiệu

Asia Legal cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi truy cập vào website của Asia Legal. Chính sách này giải thích cách Asia Legal tiếp cận và xử lý thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua website này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Asia Legal có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại thông tin cá nhân được liệt kê dưới đây:

 • Thông tin về máy tính của bạn, việc bạn truy cập và sử dụng website này (bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website);
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho Asia Legal khi bạn liên hệ trên website của Asia Legal (bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại);
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho Asia Legal trong mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và/hoặc bản tin của Asia Legal (bao gồm tên và địa chỉ email);
 • Thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi cho Asia Legal hoặc gửi thông qua website của Asia Legal;
 • Thông tin cá nhân chi tiết khác được thu thập.

Trước khi tiết lộ cho Asia Legal thông tin cá nhân của người khác, bạn phải được sự đồng ý của người đó. Asia Legal thực hiện thu thập và xử lý các thông tin cá nhân đó theo quy định tại chính sách này.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được gửi cho Asia Legal thông qua website của Asia Legal sẽ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định trong chính sách này hoặc trên các trang thông tin khác có liên quan của website.

Asia Legal có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích:

 • Quản lý website và hoạt động kinh doanh của Asia Legal;
 • Cung cấp thêm thông tin về các dịch vụ của Asia Legal;
 • Gửi email cho bạn theo yêu cầu cụ thể của bạn;
 • Gửi email các bản tin của Asia Legal mà bạn đã yêu cầu (bạn có thể yêu cầu dừng nhận bản tin bất cứ thời điểm nào);
 • Gửi email các thông tin tiếp thị liên quan đến hoạt động kinh doanh của Asia Legal (bạn có thể yêu cầu dừng nhận thông tin tiếp thị bất cứ thời điểm nào);
 • Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của bạn hoặc về bạn liên quan đến website của Asia Legal;
 • Đảm bảo tính an toàn trên website Asia Legal và ngăn chặn các hành vi lừa đảo;
 • Xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quản lý sử dụng website của Asia Legal (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên website của Asia Legal);
 • Nếu không có sự đồng ý của bạn, Asia Legal sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Asia Legal có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào trong trường hợp cần thiết một cách hợp lý, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong chính sách này.

Asia Legal có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 • Trong phạm vi mà Asia Legal bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 • Liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào đang diễn ra hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai;
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Asia Legal;
 • Trừ khi được quy định trong chính sách này, Asia Legal sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào.

5. Bảo mật thông tin cá nhân

 • Bạn thừa nhận rằng việc truyền tải thông tin qua internet vốn không an toàn và Asia Legal không thể đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet;
 • Sửa đổi: Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian bằng cách công bố các phiên bản mới trên website. Bạn nên dành thời gian truy cập và kiểm tra website này để đảm bảo bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách. Asia Legal có thể thông báo cho bạn về những thay đổi của chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên website của Asia Legal;
 • Website của bên thứ ba: Website của Asia Legal bao gồm các liên kết (hyperlink) dẫn đến hoặc chi tiết hóa nội dung các website của bên thứ ba. Asia Legal không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.