Cập Nhật Pháp Luật

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư thông qua hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư, nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ […]

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO CẦN XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM?

Khi Nhà đầu tư nước ngoài lập dự án đầu tư tại Việt Nam, nếu thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Luật Đầu tư, thì dự án đó phải được chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi được cấp […]

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 537/2023/QĐ-PQTT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Link Quyết định: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1266963t1cvn/chi-tiet-ban-an?fbclid=IwAR2vGgvzAdaIe9XKPFap6q53ginhciuNNMVPYZ8wSe-RKoE72uc7ift3FwI Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 537/2023/QĐ-PQTT ngày 19/04/2023 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc huỷ Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 66/22 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng […]

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM – NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC HƯỞNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều loại chính sách ưu đãi đầu tư khác nhau nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, khi Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư thuộc những trường hợp được […]