Mua Bán & Sáp Nhập (M&A)

Với nhiều năm kinh nghiệm, luật sư của Asia Legal đã tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) trong nước và quốc tế, đa dạng ở các lĩnh vực như bán lẻ, khai khoáng và năng lượng – những lĩnh vực đặc biệt thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua. Asia Legal tham gia tư vấn các giao dịch M&A với các công việc cụ thể sau đây:

  • Thực hiện thẩm định pháp lý và lập báo cáo thẩm định pháp lý khi tư vấn cho bên mua;
  • Hỗ trợ quá trình thẩm định pháp lý khi tư vấn cho bên bán;
  • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp/tài sản, hợp đồng sáp nhập, và các loại tài liệu giao dịch khác;
  • Tư vấn cấu trúc giao dịch;
  • Tư vấn các giao dịch mua cổ phần sử dụng đòn bẩy tài chính để nắm quyền kiểm soát công ty;
  • Soạn thảo điều lệ công ty, hợp đồng liên doanh, thoả thuận cổ đông/thành viên;
  • Tư vấn về các quy chế nội bộ doanh nghiệp, bao gồm quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của các cấp quản lý;
  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành và công bố thông tin;
  • Thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan;
  • Tư vấn thuế và các vấn đề có liên quan;

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về mua bán & sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.