Lao Động

Asia Legal là đơn vị tư vấn pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm theo pháp luật lao động Việt Nam;
  • Tư vấn soạn thảo, điều chỉnh và đăng ký nội quy lao động;
  • Tư vấn soạn thảo, điều chỉnh các quy chế nội bộ về lao động như quy chế lương thưởng, quy chế bảo mật thông tin,…;
  • Tư vấn soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến quá trình giao kết, thực hiện, chấm dứt quan hệ lao động, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động,…;
  • Tư vấn soạn thảo và đại diện đàm phán thoả ước lao động tập thể;
  • Tư vấn và hỗ trợ xử lý kỷ luật lao động;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài bao gồm: xin giấy phép lao động/ thẻ tạm trú, báo cáo định kỳ về lao động nước ngoài;
  • Đại diện và hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp lao động.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về lao động tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.