Khai Khoáng & Năng Lượng

Theo quy định pháp luật hiện hành, về cơ bản không có bất kỳ hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa 100% vốn góp trong các dự án năng lượng tại Việt Nam. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn trong nhiều dự án về khai khoáng và năng lượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, cụ thể:

  • Soạn thảo, rà soát, đại diện đàm phán hợp đồng thăm dò và khai thác khoáng sản;
  • Soạn thảo, rà soát, đại diện đàm phán hợp đồng mua bán khoáng sản quốc tế;
  • Soạn thảo, rà soát, đại diện đàm phán hợp đồng tài trợ dự án;
  • Tư vấn về xuất khẩu khoáng sản và năng lượng;
  • Tư vấn về vấn đề tuân thủ cho các dự án năng lượng thuỷ điện;
  • Đại diện liên hệ, trao đổi với cơ quan nhà nước và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành các dự án năng lượng.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về khai khoáng và năng lượng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.