Giải Quyết Tranh Chấp

Asia Legal tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại toà án và trọng tài, đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến thương mại trong nước, thương mại quốc tế, doanh nghiệp, xây dựng, sở hữu trí tuệ và lao động. Các luật sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tố tụng tại tòa án các cấp, các trung tâm trọng tài trên phạm vi cả nước. Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn và đại diện hòa giải, đàm phán;
  • Tư vấn và đại diện tham gia thủ tục tố tụng tại tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;
  • Tư vấn và đại diện tham gia thủ tục tố tụng trọng tài;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp thông qua các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.