Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam

Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh năm 2020 (Doing Bussiness Report 2020) của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 70 trên 190 quốc gia và được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Asia Legal đã tư vấn và hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc lập và thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Tư vấn giai đoạn tiền đầu tư: nghiên cứu đánh giá các vấn đề pháp lý, thẩm định pháp lý;
  • Tư vấn cấu trúc đầu tư: thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập liên doanh với công ty Việt Nam, hợp đồng hợp tác kinh doanh,…;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép có liên quan: chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, Asia Legal soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán giao dịch, hợp đồng;
  • Thực hiện các thủ tục sau cấp phép đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.