Các Dịch Vụ Khác

1. Đào tạo pháp lý

Với việc Việt Nam trở thành thành viên của 12 hiệp định thương mại tự do, các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị và nâng cao kiến ​​thức pháp lý cho đội ngũ nhân viên, các cấp quản lý, kể cả Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như phòng tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến các giao dịch trong nước và quốc tế. Thông qua việc đào tạo pháp lý, doanh nghiệp có thể thiết lập hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro pháp lý tốt hơn. Ngoài ra, việc cập nhật quy định pháp luật thường xuyên là cách để doanh nghiệp kịp thời xây dựng các chính sách, mô hình phát triển mới phù hợp.

Asia Legal cung cấp dịch vụ đào tạo pháp lý dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các hội thảo ngắn hạn cho các nhóm doanh nghiệp chuyên biệt, cho đến các khóa đào tạo dài hạn. Các chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với tính chất và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Chương trình đào tạo pháp lý đan xen giữa lý thuyết và thực tiễn, cung cấp các thông tin hữu ích giúp người học nâng cao kiến ​​thức pháp lý và kỹ năng nghề nghiệp.

Các chương trình đào tạo pháp lý có sẵn bao gồm:

 • Chương trình đào tạo pháp luật lao động (dành cho nhân viên/quản lý);
 • Chương trình đào tạo pháp luật hợp đồng thương mại;
 • Chương trình đào tạo pháp luật cho Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tài chính;
 • Chương trình đào tạo pháp luật về thành lập, hoạt động và quản lý doanh nghiệp;
 • Chương trình đào tạo thương mại quốc tế.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đào tạo pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.

2. Dịch vụ thư ký doanh nghiệp

Bằng sự hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật, Asia Legal đã hỗ trợ nhiều công ty trong và ngoài nước giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dịch vụ thư ký doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

 • Tổ chức các cuộc họp thường niên (cấp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên), lập và lưu trữ biên bản, nghị quyết cuộc họp;
 • Lưu trữ, bảo mật các tài liệu quan trọng;
 • Đảm nhận vai trò thư ký: xử lý các công việc hành chính phát sinh hàng ngày, sắp xếp lưu trữ hồ sơ;
 • Phối hợp với các bộ phận quản lý và kiểm toán để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật;
 • Lưu trữ sổ sách, hồ sơ theo luật định;
 • Tư vấn việc công khai, tiết lộ thông tin của doanh nghiệp;
 • Sửa đổi, gia hạn giấy phép;
 • Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động và thị thực cho người lao động; và
 • Các dịch vụ thư ký khác theo quy định pháp luật và nhu cầu của khách hàng.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.

3. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng có nhu cầu nhận tư vấn pháp lý thường xuyên, liên tục.

Với gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, chúng tôi đảm bảo chất lượng của dịch vụ và thời gian phản hồi nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi cam kết không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên nào có xung đột lợi ích với Quý khách hàng trong toàn bộ thời gian cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên. Gói dịch vụ pháp lý thường xuyên bao gồm các công việc dưới đây:

a) Hành chính nhân sự

 • Tư vấn, soạn thảo hoặc hỗ trợ rà soát các quyết định, văn bản nội bộ, các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý hành chính thường nhật, bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân sự hoặc vấn đề nội bộ khác;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hoặc soát xét các hợp đồng liên quan tới lao động như hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ với cá nhân;
 • Tư vấn, rà soát và/hoặc hỗ trợ soạn thảo các tài liệu nội bộ về lao động như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quyết định, quy định nội bộ áp dụng trong việc quản lý lao động;
 • Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến người lao động, bao gồm quy định về bổ nhiệm, xử lý vi phạm kỷ luật lao động, tư vấn hướng giải quyết các xung đột về lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng dịch vụ;
 • Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

b) Quản lý nội bộ

 • Soạn thảo các biên bản họp, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông/ hội đồng quản trị liên quan tới các hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản lý nội bộ;
 • Rà soát và cập nhật Điều lệ, quy chế quản lý và các văn bản nội bộ khác; và
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày, có liên quan đến hoạt động quản lý nội bộ của Công Ty.

c) Hoạt động kinh doanh hằng ngày

 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại, tài liệu giao dịch đơn giản, bao gồm hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hóa và các thỏa thuận/ hợp đồng/ phụ lục khác;
 • Tư vấn, hỗ trợ rà soát các văn bản, tài liệu theo yêu cầu tùy từng thời điểm có liên quan đến các giao dịch thương mại phục vụ cho việc giao kết hợp đồng;
 • Chuẩn bị và hỗ trợ nộp báo cáo định kỳ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;
  • Báo cáo tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài ngắn, trung và dài hạn (nếu có);
  • Báo cáo tình hình sử dụng lao động, báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có);
  • Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt đông liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Sắp xếp và lưu trữ tài liệu nội bộ của khách hàng.

Để biết thêm thông tin về loại dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại0 (+84) 84 400 8484.