Bất Động Sản

Asia Legal cung cấp dịch vụ pháp lý về bất động sản cho các nhà đầu tư phát triển hạ tầng, quỹ đầu tư bất động sản, bên cho thuê, bên thuê, nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhà thầu, chuyên gia pháp chế và quản tài viên, bao gồm:

  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý cho các dự án phát triển và xây dựng bất động sản;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê các khu thương mại và nhà ở;
  • Tư vấn các giao dịch đầu tư và phát triển bất động sản bao gồm việc góp vốn bằng bất động sản;
  • Tư vấn việc sử dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm để vay nợ;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh từ hợp đồng thuê bất động sản;
  • Quản lý bất động sản;
  • Đại diện và hỗ trợ khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết cho dự án có sử dụng đất;
  • Soạn thảo, rà soát, đại diện đàm phán hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua sắm trang thiết bị và hợp đồng tổng thầu (EPC);
  • Tư vấn quản lý hợp đồng.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý về bất động sản tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@asialegal.vn hoặc số điện thoại (+84) 84 400 8484.