#tranh_chấp

BAN PHÂN XỬ TRANH CHẤP – KHUNG PHÁP LUẬT VÀ KINH NGHIỆM TỪ MỘT VỤ VIỆC THỰC TẾ

Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng quốc tế 2023 (ICCADR 2023) được tổ chức ngày 08 và ngày 09 năm 2023 hoàn toàn trên nền tảng Zoom, trên nền tảng kế thừa sự thành công của Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng Quốc tế năm ngoái tại Dubai, vốn thu hút […]

Nhìn lại Tuần lễ Trọng tại Seoul 2023: Sự phát triển ngoạn mục của trọng tài quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay

Lễ hội ADR Seoul (SAF) lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2015 dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) và kể từ đó nó đã phát triển thành một sự kiện ADR được công nhận trên phạm vi quốc tế. Năm nay, Lễ hội ADR Seoul […]