#TNHH

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp phổ biến được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khi đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài cần nắm rõ các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý của […]

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Trong trường hợp nhà đầu quyết định thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhà đầu tư cũng sẽ phải quyết định cơ cấu tổ chức tương ứng. Nếu nhà đầu tư là tổ chức, Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra hai mô […]