#giao_dịch_điện_tử

HỘI THẢO “PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ” – TỪ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 2023 ĐẾN KHUNG PHÁP LÝ CHO TÀI SẢN SỐ

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, hàng loạt các ứng dụng của công nghệ như Big Data, Blockchain, Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo),… ra đời khiến cho không một nền tư pháp nào có thể dự đoán trước được tiềm năng phát triển của công nghệ để liên tục bổ sung, […]

Tác động của Luật Giao dịch Điện tử 2023 tới hoạt động kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin  

Trích yếu: Luật Giao dịch Điện tử 2023 được thông qua ngày 22/5/2023 với nhiều quy định mới nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn thiện cho hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Những quy định mới này cũng làm phát sinh nhu cầu về […]