MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TẠI DỰ THẢO SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Tóm tắt: Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại 2005 về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Dự thảo Nghị định 81/2018/NĐ-CP chủ yếu quy định sửa đổi về hoạt động khuyến mại nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký chương trình khuyến mại và quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương nhân.

Từ khóa: hang_hoa_khuyen_mai #chuong_trinh_khuyen_mai #thong_bao_hoat_dong_khuyen_mai

Ngày 28/07/2023, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam đã đăng tải công khai Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (“Dự thảo Nghị định sửa đổi”) để lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội. Theo đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi có một số điểm nổi bật như sau:

1. Các hình thức khuyến mại hàng hóa

Các hình thức khuyến mại hàng hóa theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP bao gồm[1]:

  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
  • Khuyến mại bằng hình thức giảm giá;
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);
  • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
  • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;
  • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự thảo Nghị định sửa đổi không sửa đổi, bổ sung về các hình thức khuyến mại.

2. Hình thức của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được sử dụng làm giải thưởng, phần thưởng, quà tặng trong các chương trình khuyến mại

Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại[2] trừ các trường hợp khuyến mại theo các hình thức tại điểm (i), (iii), (iv) Mục 1 ở trên[3].

Dự thảo Nghị định sửa đổi đề xuất bổ sung thêm hình thức phiếu thanh toán, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương (được thể hiện dưới dạng vật chất hoặc thông điệp dữ liệu hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương) có thể được sử dụng làm giải thưởng, phần thưởng trong các chương trình khuyến mại[4]. Việc sử dụng các hình thức này làm phần thưởng trong các chương trình khuyến mại không phải quy định mới mà đã được ghi nhận trong nội dung chi tiết của một số chương trình khuyến mại và cũng đã được các doanh nghiệp sử dụng nhiều trên thực tế.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định sửa đổi cũng mở rộng phạm vi áp dụng các hình thức nêu trên làm giải thưởng, phần thưởng, quà tặng trong các chương trình khuyến mại tại tất cả các hình thức khuyến mại thay vì chỉ trong ba hình thức theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

3. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại. Doanh nghiệp không bị áp dụng hạn mức tối đa 50% trong các trường hợp:[5]

  • Tổ chức chương trình khuyến mại tập trung vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động như Tết Âm lịch, Tết Dương lịch,…;

Dự thảo Nghị định sửa đổi đã bổ sung thêm hình thức khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong danh sách các hình thức khyến mại không bị áp dụng hạn mức tối đa 50%[6]. Theo đó, các nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như tiki, lazada, shoppe,… có thể tặng kèm hàng hóa, dịch vụ có giá trị lớn hơn 50% giá hàng hóa, dịch vụ. Việc này có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà bán hàng trong việc giải quyết hàng tồn kho, hàng lỗi mốt,…

4. Bãi bỏ thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đối với một số hình thức khuyến mại

Thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt đông khuyến mại khi thực hiện khuyến mại theo một số hình thức nhất định. Các hình thức khuyến mại phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công thương trước khi thực hiện theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP bao gồm: các hình thức khuyến mại tại điểm (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vii) Mục 1 ở trên và thực hiện khuyến mại theo hình thức tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định bãi bỏ thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại tại điểm (i), (ii), (iii), (iv) Mục 1 ở trên. Trên thực tế, thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại mất rất nhiều thời gian của doanh nghiệp do phải gửi hồ sơ đến tất cả các Sở Công thương nơi có thực hiện hoạt động khuyến mại. Vì vậy, nếu quy định bãi bỏ này có hiệu lực sẽ góp phần giảm rất nhiều thời gian và chi phí của doanh nghiệp.

Nhìn chung, Dự thảo sửa đổi không sửa đổi quá nhiều nội dung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP mà chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thủ tục hành chính và quy định điều chỉnh một số nội dung chưa rõ ràng. Các quy định tại Dự thảo Nghị định có thể góp phần giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động khuyến mại.


[1] Mục 2 Chương II Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

[2] Điều 94.1 Luật thương mại 2005 quy định: “Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng”.

[3] Điều 5.3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

[4] Điều 1.1 Dự thảo Nghị định sửa đổi.

[5] Điều 6.1 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

[6] Điều 1.2 Dự thảo Nghị định sửa đổi.

Please subscribe to receive our weekly legal updates and newsletters
Subscription Form

You May Also Like