#quy_định_mới

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TẠI DỰ THẢO SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Tóm tắt: Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại 2005 về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Dự thảo Nghị định 81/2018/NĐ-CP chủ yếu quy định sửa đổi về hoạt động khuyến mại nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký chương trình […]