ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM – NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC HƯỞNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều loại chính sách ưu đãi đầu tư khác nhau nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, khi Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư thuộc những trường hợp được ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng một trong những hình thức ưu đãi[1] sau đây:

  1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
  4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ theo quy định tại Luật đầu tư 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, những đối tượng sau đây được hưởng ưu đãi đầu tư:

1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, cụ thể là các ngành nghề sau đây[2]:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

o) Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

2. Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư, bao gồm[3]:

 a) Đia bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Các địa bàn được ưu đãi nằm gần biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào cũng như khu vực Nam Mê Kông. Đối với các khu kinh tế, hầu hết các khu kinh tế đủ điều kiện để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi miễn thuế. Trong một số trường hợp, khu vực nằm ở địa bàn khó khăn, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cũng sẽ được áp dụng. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào khu vực có ưu đãi để đủ điều kiện được hưởng ưu đãi hoặc miễn thuế.

3. Trường hợp dự án của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có quy mô lớn, cụ thể như sau:[4]

a) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

4. Trường hợp dự án của Nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam thuộc một trong số những lĩnh vực sau:[5]

a) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

c) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


[1] Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020.

[2] Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020

[3] Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020

[4] Điểm c, d Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư 2020.

[5] Điểm đ, e, g Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020.

 

You May Also Like