#xây_dựng

BAN PHÂN XỬ TRANH CHẤP – KHUNG PHÁP LUẬT VÀ KINH NGHIỆM TỪ MỘT VỤ VIỆC THỰC TẾ

Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng quốc tế 2023 (ICCADR 2023) được tổ chức ngày 08 và ngày 09 năm 2023 hoàn toàn trên nền tảng Zoom, trên nền tảng kế thừa sự thành công của Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng Quốc tế năm ngoái tại Dubai, vốn thu hút […]