#vốn_điều_lệ

Vốn điều lệ: Những điểm Nhà Đầu tư Nhật Bản cần biết khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Vấn đề vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư đóng vai trò rất quan trọng khi Nhà Đầu tư nước ngoài nói chung và Nhà Đầu tư Nhật Bản nói riêng (Sau đây được gọi tắt là “Nhà Đầu tư”) thực hiện hoạt động đầu tư vào thị trường Việt Nam. Do vậy, việc […]