#trọng_tài_ thương_mại

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2005/XQĐTT-ST CỦA TÒA ÁN VỀ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 02/2005/XQĐTT-ST ngày 11/05/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài, liên quan đến thẩm quyền ký thỏa thuận trọng tài. Do việc công bố công khai […]