#thành_lập

TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Khi tiến hành đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị một số thông tin và tài liệu để phục vụ cho quá trình xin cấp phép tại Việt Nam. 1. Tài liệu cần chuẩn bị Thông thường, các tài liệu cần chuẩn bị đối với […]