#nước_ngoài

CÁC LOẠI THUẾ MÀ MỘT NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN QUAN TÂM KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải chịu thuế tương tự như các doanh nghiệp nội địa khác. Khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số loại thuế và lệ phí cơ bản như sau: 1. Lệ phí môn […]