#lưu_ý

Những điểm nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi đầu tư vào Việt Nam

Trước khi đầu tư vào Việt Nam, bên cạnh các yếu tố về thị trường, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động, nhà đầu tư Nhật Bản cần lưu ý một số vấn đề pháp lý sau đây: 1. Loại hình doanh nghiệp Có 5 loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm: công […]