#hội_thảo

HỘI THẢO “PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ” – KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ẢO TẠI VIỆT NAM

Chiều 06/10/2023, Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế Việt Nam (VBLC) tổ chức Hội thảo “Pháp luật về Giao Dịch Điện Tử” nhằm chia sẻ những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023 đến các Luật sư thành viên và những người đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại […]