#hỗ_trợ

Các hình thức hỗ trợ đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng khi đầu tư vào Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà thông qua đó Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội, cho phép các nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,…nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. […]