#chủ_trương

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO CẦN XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM?

Khi Nhà đầu tư nước ngoài lập dự án đầu tư tại Việt Nam, nếu thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Luật Đầu tư, thì dự án đó phải được chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi được cấp […]