#bảo_đảm

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – Được pháp luật bảo đảm như thế nào?

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh ở quốc gia khác là việc quốc gia sở tại có những bảo đảm đầu tư như thế nào đối với hoạt động đầu tư của họ. Theo đó, pháp luật Việt Nam […]