#vietnam

PHÂN TÍCH VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2023/KN-KDTM  CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Tóm tắt: Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài luôn là một chủ đề được quan tâm bởi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc với doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết này đưa […]

Những điểm nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi đầu tư vào Việt Nam

Trước khi đầu tư vào Việt Nam, bên cạnh các yếu tố về thị trường, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động, nhà đầu tư Nhật Bản cần lưu ý một số vấn đề pháp lý sau đây: 1. Loại hình doanh nghiệp Có 5 loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm: công […]

Các hình thức hỗ trợ đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng khi đầu tư vào Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà thông qua đó Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội, cho phép các nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,…nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. […]

Ưu đãi đầu tư tại Việt Nam – Nhà đầu tư nước ngoài được hưởng trong những trường hợp nào?

Hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều loại chính sách ưu đãi đầu tư khác nhau nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Do đó, khi Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư thuộc những trường hợp được ưu đãi […]