Tài Nguyên

VAS 2023 CROSSOVER – CHUỖI TỌA ĐÀM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG LUẬT TTTM 2010 VÀ QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VIAC

Hơn 12 năm trôi qua kể từ khi Luật Trọng tài Thương mại 2010 được ban hành, sự phát triển của lĩnh vực trọng tài thương mại tại Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Hiện tại, có hơn 44 Trung tâm Trọng tài nội địa hoạt động trong nước cùng với […]

BAN PHÂN XỬ TRANH CHẤP – KHUNG PHÁP LUẬT VÀ KINH NGHIỆM TỪ MỘT VỤ VIỆC THỰC TẾ

Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng quốc tế 2023 (ICCADR 2023) được tổ chức ngày 08 và ngày 09 năm 2023 hoàn toàn trên nền tảng Zoom, trên nền tảng kế thừa sự thành công của Hội nghị ADR và Khiếu nại Xây dựng Quốc tế năm ngoái tại Dubai, vốn thu hút […]

Nhìn lại Tuần lễ Trọng tại Seoul 2023: Sự phát triển ngoạn mục của trọng tài quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay

Lễ hội ADR Seoul (SAF) lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2015 dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) và kể từ đó nó đã phát triển thành một sự kiện ADR được công nhận trên phạm vi quốc tế. Năm nay, Lễ hội ADR Seoul […]

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư thông qua hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư, nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ […]