#toa_an

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2019/QĐ-PQTT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 52/2019/QĐ-PQTT ngày 16/01/2019 của Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (“Tòa án”) về việc huỷ Phán quyết trọng tài. Theo đó, Toà án đã huỷ Phán quyết trọng tài vì nội dung Phán quyết trọng tài […]